حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت

گروه مولفان | مصطفی ترابی
ناشر: ایران فرهنگ
تعداد صفحات: 576

30,000 تومــان

دانش مسائل روز

گروه مولفان | سمیه ملک مکان| علیرضا صرفی
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: 576

40,000 تومــان

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

گروه مولفان | امیر عرفانیان
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 896

37,000 تومــان

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت

گروه مولفان | مصطفی ترابی
ناشر: دانش بیگی
تعداد صفحات: 576

25,000 تومــان

مجموعه سوالات طبقه بندی نشده تئوری های مدیریت

گروه مولفان | مهرداد پرچ
ناشر: براتی
تعداد صفحات: 168

7,000 تومــان

اصول و مبانی مدیریت

گروه مولفان | احسان آقامیری حسین آبادی| ارسطو خلیلی فر
ناشر: آزاده
تعداد صفحات: 534

30,000 تومــان

مجموعه سوالات آزمون ورودی دوره های دکتری مجموعه مدیریت

گروه مولفان | مهرداد پرچ
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 440

20,000 تومــان

تئوری های مدیریت

گروه مولفان | سید علی اکبر افجه ای
ناشر: آیلار
تعداد صفحات: 592

21,000 تومــان

مروری جامع بر تئوریهای مدیریت

گروه مولفان | محمود محمدیان| جواد حسینی
ناشر: مرکز نشر جهش
تعداد صفحات: 940

40,000 تومــان

MBA

گروه مولفان | بهاره وحیدپور| حیدر ترجمان| آزاده نادعلی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 448

19,500 تومــان

دروس تخصصی و مشترک مدیریت

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 538

28,500 تومــان

مدیریت دولتی

گروه مولفان | محمدرضا فاطمی زاده
ناشر: ساد
تعداد صفحات: 268

20,000 تومــان