حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

گفتمان شناسی رسانه های خبری

گروه مولفان | سعید فرامرزیانی| بهنام رضاقلی زاده| پروانه فرامرزیانی
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 172

14,000 تومــان

مدیریت بحران و رسانه ها

گروه مولفان | فریدون وردی نژاد| شهلا بهرامی دشتیانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

قدرت ارتباطات

گروه مولفان | مانوئل کاستلز| حسین بصیریان جهرمی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 737

45,000 تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه

گروه مولفان | علی دارابی| مسعود مطلبی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 470

20,000 تومــان

جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی

گروه مولفان | محمود خلیلی| یعقوب احمدی
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 168

17,500 تومــان

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی در رسانه ها

گروه مولفان | حسن درزبان رستمی
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 104

9,000 تومــان

افکار عمومی

گروه مولفان | ژودیت لازار| سرژ مسکوویچی| مرتضی کتبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 215

15,000 تومــان

رسانه شناسی

گروه مولفان | ایمان نمدیان پور
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 182

12,000 تومــان

جامعه همه جائی

گروه مولفان | ژان کازنوو| باقر ساروخانی| منوچهر محسنی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 440

18,000 تومــان

رسانه شناسی و ارتباط با رسانه

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: بیهق کتاب
تعداد صفحات: 118

10,000 تومــان

رسانه شناسی

گروه مولفان | اصحاب حبیب زاده ملکی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 304

19,000 تومــان

رسانه، فرهنگ ساز یا فرهنگ ستیز

گروه مولفان | امیر نادری باروق
ناشر: آریاگهر
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان