حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استعاره ها از کجا می آیند؟

گروه مولفان | زولتان کووچش| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

24,000 تومــان

توصیف گفتمان

گروه مولفان | نیکلا وودز| سیدمحمدباقر برقعی مدرس| مریم نخعی| آمنه عرب زاده| ذلیخا عظیم دخت
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 292

28,000تومــان

ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک

گروه مولفان | مرتضی بابک معین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 266

14,000تومــان

درآمدی بر تحلیل گفتمان

گروه مولفان | برایان پالتریج| طاهره همتی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 318

28,000تومــان

گفتمان های هسته ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | سید جلال دهقانی فیروزآبادی| مهدی عطایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

تجزیه و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

بر ساخت گرایی اجتماعی

گروه مولفان | ویوین بر| اشکان صالحی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 312

20,000تومــان

دیرینه شناسی دانش

گروه مولفان | میشل فوکو| نیکو سرخوش| افشین جهاندیده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 310

26,000 تومــان

تحلیل گفتمان انتقادی

گروه مولفان | فردوس آقاگل زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 276

27,000 تومــان

ادبیات گفتمان اسلامی در مکتب نهج البلاغه

گروه مولفان | علی مهدی زیتون| رقیه رستم پور ملکی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 200

7,500 تومــان

نظریه و روش در تحلیل گفتمان

گروه مولفان | ماریانه یورگنسن| لوئیز ج فیلیپس| هادی جلیلی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 363

24,000تومــان

ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمان

گروه مولفان | مریم قهرمانی
ناشر: مولف کتاب
تعداد صفحات: 330

18,500 تومــان