حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درآمدی بر جامعه شناسی زبان

گروه مولفان | یحیی مدرسی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 378

23,000 تومــان

زبان شناسی اجتماعی

گروه مولفان | پیتر ترادگیل| محمد طباطبایی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 264

18,000تومــان

زبان، بافت و متن

گروه مولفان | مایکل الگزاندر کرک وود هالیدی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 281

27,500 تومــان

درآمدی بر جامعه شناسی زبان

گروه مولفان | رونالد وردهو| رضا امینی
ناشر: بوی کاغذ
تعداد صفحات: 662

32,000 تومــان

قدرت گفتمان و زبان

گروه مولفان | علی اصغر سلطانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 272

24,000 تومــان

زبان، بافت و متن

گروه مولفان | مایکل الگزاندر کرک وود هالیدی| رقیه حسن| محسن نوبخت
ناشر: سیاهرود
تعداد صفحات: 264

16,000تومــان

ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی

گروه مولفان | لطف الله یارمحمدی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 220

14,000تومــان

گفتمان شناسی رایج و انتقادی

گروه مولفان | لطف الله یارمحمدی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 187

15,000تومــان

زبان در عرصه های ذهن و جامعه

گروه مولفان | لطف الله یارمحمدی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 144

9,500تومــان

جامعه شناسی زبان

گروه مولفان | برنارد اسپولسکی| نسترن پزشکی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 251

12,500 تومــان

جامعه شناسی زبان

گروه مولفان | نگار داوری اردکانی| آذردخت جلیلیان
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 260

11,000تومــان

اختیار و عصب زیست شناسی

گروه مولفان | جان آر سرل| محمد یوسفی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 120

6,000 تومــان