حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نشانه معناشناسی ادبیات

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
تعداد صفحات: 198

18,000 تومــان

تجزیه و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

مبانی معناشناسی شناختی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 188

11,000 تومــان

درآمدی بر معنی شناسی در زبان عربی

گروه مولفان | علی حسن مزبان| فرشید ترکاشوند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

3,500تومــان

نگاهی به فرایند مقوله بندی در معناشناسی شناختی

گروه مولفان | علی اکبر لبش
ناشر: آتریسا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

درآمدی به روایت شناسی

گروه مولفان | جرالد پرینس| رولان بارت| تزوتان تودوروف| هوشنگ رهنما
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 152

9,000تومــان

ساختواژه، اصطلاح شناسی و مهندسی دانش

گروه مولفان | ملوک السادات حسینی بهشتی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 276

10,000 تومــان

درجه صفر نوشتار

گروه مولفان | رولان بارت| شیرین دخت دقیقیان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 112

7,000تومــان

الهی نامه عطار

گروه مولفان | امیراسماعیل آذر| ویدا آزاد
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 282

18,500تومــان

فلسفه زبان

گروه مولفان | کریستوفر پیکاک| یاسر خوشنویس
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 115

5,000تومــان

درآمدی بر معنی شناسی

گروه مولفان | کورش صفوی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 460

23,000 تومــان

نشانه-معنا شناسی دیداری

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 340

15,000 تومــان