حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نگاهی به فرایند مقوله بندی در معناشناسی شناختی

گروه مولفان | علی اکبر لبش
ناشر: آتریسا
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

درآمدی به روایت شناسی

گروه مولفان | جرالد پرینس| رولان بارت| تزوتان تودوروف| هوشنگ رهنما
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 152

9,000تومــان

ساختواژه، اصطلاح شناسی و مهندسی دانش

گروه مولفان | ملوک السادات حسینی بهشتی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 276

10,000 تومــان

درجه صفر نوشتار

گروه مولفان | رولان بارت| شیرین دخت دقیقیان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 112

7,000تومــان

الهی نامه عطار

گروه مولفان | امیراسماعیل آذر| ویدا آزاد
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 282

18,500تومــان

فلسفه زبان

گروه مولفان | کریستوفر پیکاک| یاسر خوشنویس
ناشر: حکمت
تعداد صفحات: 115

5,000 تومــان

درآمدی بر معنی شناسی

گروه مولفان | کورش صفوی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 460

23,000تومــان

نشانه-معنا شناسی دیداری

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 340

15,000تومــان

مقدمه ای بر معناشناسی شناختی

گروه مولفان | بلقیس روشن| لیلا اردبیلی| فرزان سجودی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 240

19,500 تومــان

واژه ها بدون معنی

گروه مولفان | کریستوفر گوکر| کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 324

18,500 تومــان

درآمدی به فلسفه زبان

گروه مولفان | ویلیام جی لایکن| میثم محمدامینی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 404

25,000تومــان

پژوهشی در ساختار معناشناسی قرآن

گروه مولفان | محمد عبد| رقیه رستم پور ملکی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 192

4,500 تومــان