حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نشانه معناشناسی روایی مکتب پاریس

گروه مولفان | علی عباسی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 484

30,000 تومــان

شش گشت و گذار در جنگل های روایت

گروه مولفان | اومبرتو اکو| علیرضا سیف الدینی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 200

14,000تومــان

عناصر بنیادین در نظریه های روایت

گروه مولفان | دیوید هرمن| حسین صافی پیرلوجه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 264

14,000تومــان

روایت شناسی تاریخ نگارانه ی تاریخ بیهقی

گروه مولفان | محمد راغب
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

واساخت تاریخ

گروه مولفان | الن مانسلو| مجید مرادی سه ده
ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

روایت پژوهی در زمانی

گروه مولفان | حسین صافی پیرلوجه
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 174

10,000 تومــان

روایت پژوهی داستان های عامیانه ایرانی

گروه مولفان | مریم شریف نسب
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 297

18,500تومــان

درآمدی به روایت شناسی

گروه مولفان | جرالد پرینس| رولان بارت| تزوتان تودوروف| هوشنگ رهنما
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 152

9,000تومــان

نظریه های روایت

گروه مولفان | والاس مارتین| محمد شهبا
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 184

20,000تومــان

روایت شناسی داستانهای مثنوی

گروه مولفان | سمیرا بامشکی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 602

32,000تومــان

رمان

گروه مولفان | آندره فیلیپوس برینک| فرزانه قوجلو
ناشر: کتاب نشر نیکا
تعداد صفحات: 524

29,000تومــان

چرا نویسنده بزرگی نشدم؟

گروه مولفان | بهار رهادوست
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 200

8,500تومــان