حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ایران و مدرنیته

گروه مولفان | رامین جهانبگلو| حسین سامعی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 340

25,000 تومــان

روشنفکران ایرانی و غرب

گروه مولفان | مهرزاد بروجردی| جمشید شیرازی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 335

25,000 تومــان

روشنفکران ایران در قرن بیستم

گروه مولفان | علی قیصری| محمد دهقانی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 262

14,000تومــان

روشنفکران و دولت در ایران

گروه مولفان | نگین نبوی| حسن فشارکی
ناشر: شیرازه
تعداد صفحات: 292

7,500 تومــان

روشنفکران ایران

گروه مولفان | علی میرسپاسی| عباس مخبر
ناشر: توسعه
تعداد صفحات: 344

20,000 تومــان

از بازرگان تا سروش

گروه مولفان | فروغ جهانبخش| سعیده سریانی
ناشر: بهزاد
تعداد صفحات: 214

10,000 تومــان

روشنفکران ایرانی و غرب

گروه مولفان | مهرزاد بروجردی| جمشید شیرازی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 340

25,000تومــان

  • 1