حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رفتار انتخاباتی مردم ایران

گروه مولفان | محسن شریف زاده
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 156

9,500 تومــان

فرهنگ سیاسی ایران

گروه مولفان | محمود سریع القلم
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 278

28,000تومــان

فرهنگ سیاسی ایران

گروه مولفان | غلامعباس مصلی نژاد
ناشر: فرهنگ صبا
تعداد صفحات: 508

10,000 تومــان

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گروه مولفان | محمد رضا دهشیری
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 571

29,000 تومــان

ظلم، جهل و برزخیان زمین

گروه مولفان | محمد قائد شرفی
ناشر: طرح نو
تعداد صفحات: 384

17,000 تومــان

روشنفکران ایران در قرن بیستم

گروه مولفان | علی قیصری| محمد دهقانی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 262

14,000تومــان

فرهنگ سیاسی در امثال و حکم فارسی

گروه مولفان | علی اکبر عباسیان
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 256

3,500تومــان

  • 1