حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

از دست رفتن کنترل؟

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| محمود ایرانی فرد
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 192

12,000تومــان

لویاتان در نظریه دولت تامس هابز

گروه مولفان | کارل اشمیت| جورج شواب| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 189

16,000تومــان

دولت در جامعه

گروه مولفان | جوئل میگدال| محمد تقی دلفروز
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 392

32,000تومــان

خطابه هایی درباره حقوق طبیعی و حقوق سیاسی

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| زیبا جبلی
ناشر: شفیعی
تعداد صفحات: 360

32,000تومــان

بی دولتی، دولت، آرمان شهر

گروه مولفان | رابرت نازیک| محسن رنجبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 440

37,500تومــان

شهریار

گروه مولفان | نیکولو ماکیاولی| داریوش آشوری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 216

20,000تومــان

نظریه های دولت

گروه مولفان | اندرو وینسنت| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 351

24,000 تومــان

لویاتان

گروه مولفان | تامس هابز| کرافورد براف مک فرسون| حسین بشیریه
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 572

48,000تومــان

عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| مهبد ایرانی طلب
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 536

39,000تومــان

مبانی سیاست تطبیقی

گروه مولفان | پاتریک اونیل| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

شهریار

گروه مولفان | نیکولو ماکیاولی| محمود محمود
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 207

12,500تومــان

شهریار

گروه مولفان | نیکولو ماکیاولی| مرتضی ثاقب فر
ناشر: مصدق
تعداد صفحات: 200

11,000تومــان