حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

دفاع از جهانی شدن

گروه مولفان | جاگدیش ان. بهاگواتی| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

جنبش های اجتماعی

گروه مولفان | گریم چسترز| ایان ولش| نرگس حسن لی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 230

11,000 تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000تومــان

دنیا مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| رضا امیررحیمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 694

42,000 تومــان

جامعه شناسی جهانی شدن

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 254

6,000تومــان

از جامعه بین الملل تا جامعه جهانی

گروه مولفان | باری بوزان| محمد علی قاسمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 296

5,500 تومــان

جهانی سازی دیگر

گروه مولفان | دومینیک ولتون| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 276

3,200 تومــان

جامعه شناسی جهانی شدن

گروه مولفان | امیر آشفته تهرانی
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 448

15,000تومــان

  • 1