حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 224

22,000تومــان

فرجام سرمایه داری

گروه مولفان | گرو ینر| علی اکبر نیکواقبال
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

بحران بزرگ جهانی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

دفاع از جهانی شدن

گروه مولفان | جاگدیش ان. بهاگواتی| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

مدیریت در پهنه ی فرهنگ ها

گروه مولفان | امین رضا کمالیان| مریم راشکی
ناشر: مرندیز
تعداد صفحات: 320

17,500 تومــان

نگاهی نو به جهانی شدن

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 415

20,000 تومــان

مدیریت انتظارات مشتریان

گروه مولفان | تری شورتر| استیو تاورز| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| پرویز درگی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 208

8,000تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000تومــان

استراتژی های کسب و کار در بازارهای نوظهور

گروه مولفان | تارون کانا| کریشنا جی پالپو| ریچارد ج بولاک| حامد محبی| بنفشه عطرسائی| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان

دهکده جهانی

گروه مولفان | سید حسن اسعدی| سیده نگار اسعدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 496

20,000تومــان

اقتصاد بدون چرخش

گروه مولفان | نریمان بهروش| شراره رخشان
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی
تعداد صفحات: 494

15,000 تومــان