حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران

گروه مولفان | حسین عبداللهی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 318

35,000 تومــان

مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی در عصر جهانی کردن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 224

22,000 تومــان

فرجام سرمایه داری

گروه مولفان | گرو ینر| علی اکبر نیکواقبال
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

بحران بزرگ جهانی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

دفاع از جهانی شدن

گروه مولفان | جاگدیش ان. بهاگواتی| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

مدیریت در پهنه ی فرهنگ ها

گروه مولفان | امین رضا کمالیان| مریم راشکی
ناشر: مرندیز
تعداد صفحات: 320

17,500 تومــان

نگاهی نو به جهانی شدن

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 415

20,000 تومــان

مدیریت انتظارات مشتریان

گروه مولفان | تری شورتر| استیو تاورز| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| پرویز درگی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000 تومــان

جهانی شدن در بستر سرمایه داری

گروه مولفان | حسین رفیعی| علی یوسفی
ناشر: صمدیه
تعداد صفحات: 94

6,000 تومــان

استراتژی های کسب و کار در بازارهای نوظهور

گروه مولفان | تارون کانا| کریشنا جی پالپو| ریچارد ج بولاک| حامد محبی| بنفشه عطرسائی| بابک وطن دوست
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان