حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

بحران بزرگ جهانی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 192

14,000تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

دفاع از جهانی شدن

گروه مولفان | جاگدیش ان. بهاگواتی| مسعود کرباسیان
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 400

23,000 تومــان

مدیریت در پهنه ی فرهنگ ها

گروه مولفان | امین رضا کمالیان| مریم راشکی
ناشر: مرندیز
تعداد صفحات: 320

17,500 تومــان

نگاهی نو به جهانی شدن

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 415

20,000تومــان

مدیریت انتظارات مشتریان

گروه مولفان | تری شورتر| استیو تاورز| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| پرویز درگی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 208

8,000تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000تومــان

دهکده جهانی

گروه مولفان | سید حسن اسعدی| سیده نگار اسعدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 496

20,000تومــان

جهانی سازی

گروه مولفان | تونی اسمیت| فروغ اسد پور
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 440

12,000تومــان

دنیا مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| رضا امیررحیمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 694

10,000 تومــان

اقتصاد سیاسی جهانی کردن

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 0

6,000 تومــان

جهانی شدن، رشد و فقر

گروه مولفان | صابر شیبانی اصل
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 294

4,800 تومــان

  • 1