حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رسانه های الکترونیک

گروه مولفان | علیرضا محمودی
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان

از دست رفتن کنترل؟

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| محمود ایرانی فرد
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

شهروند الکترونیکی

گروه مولفان | مرتضی ناصری
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 176

11,000 تومــان

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | منوچهر محسنی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 246

13,000تومــان

مدیریت انتظارات مشتریان

گروه مولفان | تری شورتر| استیو تاورز| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| پرویز درگی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 208

8,000تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000تومــان

ارتباطات در جهان معاصر

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 348

6,000تومــان

جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 334

10,000تومــان

اطلاعات و جامعه

گروه مولفان | محمد رضا داورپناه| معصومه آرمیده
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

دنیا مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| رضا امیررحیمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 694

42,000 تومــان

نظریه های جامعه اطلاعات

گروه مولفان | فرانک وبستر| اسماعیل قدیمی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 556

12,000 تومــان

آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی

گروه مولفان | نرگس خالقی| مرضیه سیامک| جیران خوانساری| عبدالحسین طالعی
ناشر: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه
تعداد صفحات: 174

7,000 تومــان