حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روزنامه نگاری سایبر

گروه مولفان | یونس شکرخواه
ناشر: ثانیه
تعداد صفحات: 122

14,000 تومــان

شبکه های خشم و امید

گروه مولفان | مانوئل کاستلز| مجتبی قلی پور
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 308

29,500 تومــان

چهار

گروه مولفان | اسکات گالووی| حسین گازر
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: 242

28,000 تومــان

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | بهناز اژدری
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 124

10,000 تومــان

رسانه های الکترونیک

گروه مولفان | علیرضا محمودی
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان

از دست رفتن کنترل؟

گروه مولفان | ساسکیا ساسن| محمود ایرانی فرد
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 192

12,000 تومــان

شهروند الکترونیکی

گروه مولفان | مرتضی ناصری
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 176

11,000 تومــان

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | منوچهر محسنی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 246

13,000 تومــان

مدیریت انتظارات مشتریان

گروه مولفان | تری شورتر| استیو تاورز| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| پرویز درگی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

جهان مسطح است

گروه مولفان | تامس ال فریدمن| احمد عزیزی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 613

42,000 تومــان

ارتباطات در جهان معاصر

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 348

6,000 تومــان

جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 334

10,000 تومــان