حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شکل پذیری ورق های فلزی

گروه مولفان | ویلکو سی. امنس| میثم ایرانی| علی کریمی طاهری
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 144

10,000 تومــان

شکل دهی فلزات

گروه مولفان | عادل میرکی| بهروز مقیمی
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 224

20,000 تومــان

مرجع کامل نقشه کشی صنعتی

گروه مولفان | اتو باوک| عبدالله ولی نژاد| احمد ملکی
ناشر: طراح
تعداد صفحات: 283

23,000 تومــان

شکل دادن فلزات مکانیک و متالورژی

گروه مولفان | ویلیام اف هاسفورد| رابرت کدل| محمد رضا افضلی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 408

18,000 تومــان

شکل دادن فلزات مکانیک و متالورژی

گروه مولفان | ویلیام اف هاسفورد| رابرت کدل| محمد رضا افضلی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 462

18,000 تومــان

شکل دهی فلزات

گروه مولفان | سید مجتبی زبرجد
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 426

17,000 تومــان

شکل پذیری و کارپذیری فلزات

گروه مولفان | اس. ال سمیاتین| جان ج جونس| فتح الله قدس| اسماعیل عمادالدین| سعید شکرالهی یانچشمه
ناشر: دانشگاه سمنان
تعداد صفحات: 355

18,000 تومــان

شکل دهی فلزات

گروه مولفان | حسین تویسرکانی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 461

16,200 تومــان

فلزکاری

گروه مولفان | حسین یاوری
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 142

5,000 تومــان

پلاستیسیته مهندسی

گروه مولفان | ویلیام جانسون| پیتر باسیندیل ملور| کارن ابری نیا
ناشر: مجتمع یا مهدی (عج) وابسته به صنایع دفاع
تعداد صفحات: 947

8,900 تومــان

مواد و فرآیندهای ساخت جدید -جلد 2

گروه مولفان | گرگ بروس| اردشیر طهماسبی
ناشر: ارکان دانش
تعداد صفحات: None

8,200 تومــان

شکل دادن فلزات

گروه مولفان | حسین تویسرکانی| علی کریمی طاهری| آتوسا سعادتی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 500

6,600 تومــان