حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رهنمود بلوغ پروژه النا

گروه مولفان | سیامک حاجی یخچالی
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 412

30,000 تومــان

سبد پروژه در محیط های پویا

گروه مولفان | ایوان پوتی| برایان هابز| حسین زیلویی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 332

36,000 تومــان

مدیریت پروژه های بزرگ و گوچک

گروه مولفان | ریچارد لوک| محمد سردارنیا
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 150

24,000 تومــان

بازگویی مفهومی PMBOK

گروه مولفان | میلاد کرمانشاهی| احمد سرابی| میلاد کرمانشاهی
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 450

30,000 تومــان

مدیریت هزینه و ارزش در پروژه ها

گروه مولفان | رای آر. ونکاتارامان| جفری کی پینتو| امید خیاط| ابوالفضل آدرسی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 316

35,000 تومــان

مدیریت زنجیره بحرانی پروژه، تکنیکها و نرم افزارها

گروه مولفان | حسنعلی موسی زادگان
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 139

18,000 تومــان

مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

گروه مولفان | عبدالله اردشیر| حسن ملکی تبار
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 428

25,000 تومــان

کنترل و مدیریت یکپارچه ی پروژه

گروه مولفان | ماریو وان هوک| روح الله قادری کنگاوری
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 213

30,000 تومــان

مدیریت استراتژیک پروژه

گروه مولفان | تری اشمیت| سید محمد اعرابی| سید علیرضا هاشمی| رحیم زارع
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 288

17,000 تومــان

مدیریت پروژه چابک

گروه مولفان | حسین احمدی طارسی
ناشر: آدینه
تعداد صفحات: 154

15,000 تومــان

مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

گروه مولفان | تام لناهان| علی زواشکیانی| محسن ربیعی| امیر ملک نیازی
ناشر: آریانا قلم
تعداد صفحات: 310

35,000 تومــان

ارزیابی اقتصادی در مهندسی و مدیریت پروژه

گروه مولفان | ابول اردلان| غلامرضا تدین فر| امیرحسین مددی| حمید اسکندری نداف
ناشر: دانشگاه حکیم سبزواری
تعداد صفحات: 307

22,000 تومــان