حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رویای خرد

گروه مولفان | آنتونی گاتلیب| لی لا سازگار
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 583

35,000تومــان

دیالوگ با هایدگر

گروه مولفان | ژان بوفره| شروین اولیایی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 240

15,000تومــان

کندوکاوی در مبانی و خاستگاه های نظری-تربیتی فلسفه برای کودکان

گروه مولفان | ملیحه راجی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 256

16,000تومــان

تاریخ خرد ایونی

گروه مولفان | شروین وکیلی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 673

45,000تومــان

مبانی نظری هنر

گروه مولفان | مهدی انصاری
ناشر: آیندگان
تعداد صفحات: None

38,000 تومــان

فلسفه در چند دقیقه

گروه مولفان | مارکوس ویکس| نوید اصلانی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 306

27,500 تومــان

تاریخچه کوتاهی از فلسفه

گروه مولفان | نایجل واربرتون| مریم تقدیسی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 280

17,000تومــان

پنهان در آینه

گروه مولفان | ضیا موحد| مهدی مظفری ساوجی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 448

36,000تومــان

نگاهی به فلسفه

گروه مولفان | دونالد پامر| عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 544

39,500تومــان

درآمدی بر تاریخ مصور فلسفه غرب

گروه مولفان | آنتونی کنی| افسون آذین
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 568

23,000تومــان

سیری در تاریخ فلسفه غرب

گروه مولفان | مجتبی درایتی| مجید جهانی نوق
ناشر: دانشگاه معماری و هنر پارس
تعداد صفحات: 335

18,000 تومــان

تاریخ سیر فلسفه در اروپا

گروه مولفان | علی اصغر حلبی
ناشر: زوار
تعداد صفحات: 1190

68,000تومــان