حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پشت دروازه های شهر

گروه مولفان | منوچهر نجفدری| حسین کاوشی سیداوی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: 788

45,000 تومــان

شلیک به آسمان

گروه مولفان | محمد مصطفوی فر| ابراهیم زاهدی مطلق
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 398

21,000 تومــان

هجوم به تهاجم

گروه مولفان | عباس میرزایی
ناشر: یا زهرا (س)
تعداد صفحات: 388

14,000 تومــان

نبرد سبد جابر

گروه مولفان | عباس میرزایی
ناشر: یا زهرا (س)
تعداد صفحات: 360

13,000 تومــان

هدایت سوم

گروه مولفان | محمدجعفر اسدی| سیدحمید سجادی منش
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 396

17,000 تومــان

حاج قاسم

گروه مولفان | علی اکبری مزدآبادی
ناشر: یا زهرا (س)
تعداد صفحات: 168

7,500 تومــان

تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر

گروه مولفان | هوشنگ صمدی کلخورانی| سید قاسم یاحسینی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 300

13,000 تومــان

کالک های خاکی

گروه مولفان | محمد علی جعفری| گلعلی بابایی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 638

29,900 تومــان

یادداشتهای سفر شهید صیاد شیرازی

گروه مولفان | محسن کاظمی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 306

5,500 تومــان

ایستگاه آسمان

گروه مولفان | یحیی صفوی| محمد مهدی بهداروند
ناشر: کتاب فردا
تعداد صفحات: None

8,600 تومــان

صیاد کوهستان

گروه مولفان | عبدالله رفیعی
ناشر: امیر محمد
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

ناگفته های جنگ

گروه مولفان | علی صیاد شیرازی| احمد دهقان
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 324

11,900 تومــان