حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خود مردم نگاری هویت دانشگاهی

گروه مولفان | نعمت الله فاضلی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 110

12,900تومــان

دختری از تبار ما

گروه مولفان | کامران شهبازی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 134

15,000تومــان

بینش و موسیقی -جلد 1

گروه مولفان | رضا مهدوی| علیرضا میرعلی نقی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 564

23,000تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 1

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

15,000 تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 3

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

15,500 تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 13

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

15,800 تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 5

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 548

28,000تومــان

جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران

گروه مولفان | سید محمد امین قانعی راد| فرهاد خسرو خاور
ناشر: علم
تعداد صفحات: 192

6,500 تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 11

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 708

28,000تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 8

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: None

32,000تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 9

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 484

25,000تومــان

پژوهشگران معاصر ایران -جلد 6

گروه مولفان | هوشنگ اتحاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

25,000 تومــان