حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

برنامه ریزی کارکردی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

گروه مولفان | پل ومان| جان کرگل| باقر غباری بناب| فرزانه معتمدی شارک
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 652

44,000 تومــان

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان

گروه مولفان | استیون ج. ورجیلیو| سارا کربلایی فر| محمدمهدی رفیعی| مهدی مستجاب الدعوه
ناشر: علوم ورزشی
تعداد صفحات: 342

29,200تومــان

طراحی برنامه درسی

گروه مولفان | آنابل نلسون| یوسف رضاپور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

طراحی برنامه درسی

گروه مولفان | آنابل نلسون| یوسف رضاپور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 136

4,000 تومــان

تلفیق برنامه درسی

گروه مولفان | جیمز ا. بین| غلامرضا خوی نژاد| پروین احمدی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

مطالعات برنامه ی درسی

گروه مولفان | دیوید ج. فلیندرز| استیون ج تورنتون| رضا محمودی| موریس شیخی
ناشر: بال
تعداد صفحات: 248

8,000 تومــان

برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر

گروه مولفان | جان گالن سیلور| ویلیام ماروین الکساندر| آرتور لوئیس| غلامرضا خوی نژاد
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 618

14,000 تومــان

مبانی اصول و مسائل برنامه درسی -جلد 2

گروه مولفان | آلن ارنستاین| فرانسیس هانکیز| قدسی احقر
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تعداد صفحات: 444

25,000 تومــان

برنامه درسی

گروه مولفان | مصطفی شریف| پاتریک اسلتری
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
تعداد صفحات: 328

7,000 تومــان

  • 1