حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استعاره هایی که باور داریم

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| راحله گندمکار
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 418

40,000تومــان

پیشگفتار پدیدارشناسی روح

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| بهرام عباسی
ناشر: لوح فکر
تعداد صفحات: 152

15,000تومــان

دانش پدیدار شناسی روح

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| ابراهیم ملک اسماعیلی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 560

42,500تومــان

حقیقت و مدارا

گروه مولفان | محمد اسفندیاری
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 424

26,000تومــان

صدق به چه کار می آید؟

گروه مولفان | ریچارد ررتی| پاسکال انژل| روح الله محمودی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 149

14,500تومــان

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| هاجر آقاابراهیمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 356

29,500تومــان

هگل و پدیدارشناسی روح

گروه مولفان | رابرت استرن| محمد مهدی اردبیلی| سید محمد جواد سیدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 368

25,000تومــان

پدیدارشناسی جان

گروه مولفان | گئورگ ویلهلم فریدریش هگل| باقر پرهام
ناشر: کندوکاو
تعداد صفحات: 840

58,000 تومــان

کتاب تردید

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 282

15,900 تومــان

پژوهشی در معناداری و صدق

گروه مولفان | برتراند راسل| همایون کاکاسلطانی
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 408

25,000تومــان

گفت و گو در باب صدق

گروه مولفان | میک گوردون| کریس ویلکینسون| میثم محمدامینی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 404

25,000 تومــان

آگاهی و خودآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل

گروه مولفان | محمد مهدی اردبیلی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 243

18,500 تومــان