حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قدرت های بزرگ و ژئوپلیتیک

گروه مولفان | آرون اس. کلیمن| مهناز محمدی زادگان
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 336

25,000 تومــان

ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی

گروه مولفان | سوفی شوتار| حامد رضیئی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 326

16,000تومــان

فلسفه جغرافیای سیاسی

گروه مولفان | محمد رضا حافظ نیا| مراد کاویانی راد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 304

16,500 تومــان

ژئوپلیتیک های جهانی نفت

گروه مولفان | فیلیپ سبی-لوپز| سید حامد رضیئی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 624

48,000 تومــان

سیاست و فضا

گروه مولفان | محمد رضا حافظ نیا| زهرا احمدی پور
ناشر: پاپلی
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

ژئوپولیتیک

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| پیروز ایزدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

18,000 تومــان

ژِیوپلیتیک، اطلاعات و ارتباطات

گروه مولفان | مهدی مینایی
ناشر: فرهنگ اندیشمندان
تعداد صفحات: 304

13,000 تومــان