حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ژئوپلیتیک های جهانی نفت

گروه مولفان | فیلیپ سبی-لوپز| سید حامد رضیئی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 624

48,000تومــان

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| پیروز ایزدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

18,000تومــان

اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک

گروه مولفان | اسکندر مرادی
ناشر: فرهنگ مانا
تعداد صفحات: 344

15,000تومــان

مقدمه ای بر ژئوپلیتیک

گروه مولفان | کالین فلینت| محمد باقر قالیباف| محمدهادی پوینده
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

  • 1