حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی

گروه مولفان | سوفی شوتار| حامد رضیئی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 326

16,000تومــان

فلسفه جغرافیای سیاسی

گروه مولفان | محمد رضا حافظ نیا| مراد کاویانی راد
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 304

16,500 تومــان

ژئوپلیتیک های جهانی نفت

گروه مولفان | فیلیپ سبی-لوپز| سید حامد رضیئی
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 624

48,000تومــان

ژئوپولیتیک

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | عزت الله عزتی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| پیروز ایزدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

18,000تومــان

اندیشه های جدید در ژئوپلیتیک

گروه مولفان | اسکندر مرادی
ناشر: فرهنگ مانا
تعداد صفحات: 344

15,000تومــان

مقدمه ای بر ژئوپلیتیک

گروه مولفان | کالین فلینت| محمد باقر قالیباف| محمدهادی پوینده
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

ژئوپلیتیک نظام جهانی

گروه مولفان | سال برنارد کوهن| عباس کاردان
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: 830

16,000 تومــان

  • 1