حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زمین شناسی نفت

گروه مولفان | محمد رضا عادل زاده| رویا طالبی
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 490

22,000 تومــان

اصول پترو فیزیک

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری| عبدالرسول خشود
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 499

25,000 تومــان

پتروفیزیک

گروه مولفان | جبار تیاب| ارل سی دونالدسون| محمدتقی رضایی| احد فریدونی| مسعود فریدونی
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 697

44,000 تومــان

زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 288

22,000 تومــان

زمین شناسی درون چاهی

گروه مولفان | همایون مطیعی
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 1232

50,000 تومــان

زمین شناسی درون چاهی -جلد 2

گروه مولفان | همایون مطیعی
ناشر: آرین زمین
تعداد صفحات: 1160

50,000 تومــان

خواص سنگهای مخازن نفت و گاز -جلد 2

گروه مولفان | محمد رضا عادل زاده
ناشر: راه نوین
تعداد صفحات: 359

12,700 تومــان

اصول مطالعه یکپارچه مخازن هیدروکربوری

گروه مولفان | علی کلاه دوز| خیراله اصغری| لوکا کوزنتینو
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 476

18,500 تومــان

اصول چاه پیمایی

گروه مولفان | محمدکمال قاسم العسکری
ناشر: ستایش
تعداد صفحات: 452

24,800 تومــان

زمین شناسی نفت

گروه مولفان | فریدون سحابی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 430

8,500 تومــان

مهندسی مخازن هیدروکربنی و زمین شناسی آن

گروه مولفان | مینو نعمت اللهی
ناشر: آوند اندیشه
تعداد صفحات: 248

5,800 تومــان

مبانی چاه پیمایی -جلد 1

گروه مولفان | بهرام موحد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 330

6,000 تومــان