حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

گروه مولفان | دونالد پامر| مهشید کریمایی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 157

10,000 تومــان

ساختار و تاویل متن

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 810

56,500 تومــان

درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات

گروه مولفان | رابرت اسکولز| فرزانه طاهری
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 306

15,000 تومــان

درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها

گروه مولفان | رولان بارت| محمد راغب
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 83

35,000 تومــان

ساختن تاریخ

گروه مولفان | مهدی گرایلو| آلکس کالینکوس
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 488

22,000تومــان

ساختاربندی

گروه مولفان | جان پارکر| امیرعباس سعیدی پور
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 229

9,500تومــان

وبر، گونه ی ایده آل و نظریه ی اجتماعی معاصر

گروه مولفان | سوزان ج هکمن| مهدی رحمانی| علی پیمان
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 267

12,500 تومــان

دانشنامه روایت شناسی

گروه مولفان | محمد راغب
ناشر: علم
تعداد صفحات: 247

9,500تومــان

تکنولوژی آموزشی

گروه مولفان | محرم آقازاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 240

8,000 تومــان

ساخت یابی

گروه مولفان | جان پارکر| حسین علی قاضیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 240

3,400 تومــان

پنجاه متفکر بزرگ معاصر

گروه مولفان | جان لچت| محسن حکیمی
ناشر: خجسته
تعداد صفحات: 392

30,000تومــان

نقد تکوینی

گروه مولفان | لوسین گلدمن| محمد تقی غیاثی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 0

1,200 تومــان

  • 1