حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اودیسه هومر

گروه مولفان | یاروسلاف هولاک| حسین ابراهیمی| هومر
ناشر: افق
تعداد صفحات: 312

16,000تومــان

هویت

گروه مولفان | میلان کوندرا| پرویز همایون پور
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 176

13,000تومــان

نه فرشته و نه قدیس

گروه مولفان | ایوان کلیما| حشمت الله کامرانی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 342

24,000 تومــان

زندگی جای دیگری است

گروه مولفان | میلان کوندرا| پانته آ مهاجر کنگرلو
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 338

23,000 تومــان

تنهایی پرهیاهو

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| امیر علیجان پور
ناشر: آوای مکتوب
تعداد صفحات: 120

7,000 تومــان

جاودانگی

گروه مولفان | میلان کوندرا| حسین کاظمی یزدی
ناشر: نیکو نشر
تعداد صفحات: 428

36,000 تومــان

عشق های خنده دار

گروه مولفان | میلان کوندرا| حسین کاظمی یزدی
ناشر: نیکو نشر
تعداد صفحات: 240

16,000 تومــان

نظارت دقیق قطارها

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| عدنان غریفی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 120

8,500تومــان

تاریک ترین زندان

گروه مولفان | ایوان اولبراخت| محمد قاضی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 225

9,000 تومــان

بار هستی

گروه مولفان | میلان کوندرا| پرویز همایون پور
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 336

27,000تومــان

جشن بی معنایی

گروه مولفان | میلان کوندرا| الهام دارچینیان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 130

9,000تومــان

تنهایی پر هیاهو

گروه مولفان | بوهومیل هرابال| پرویز دوائی
ناشر: کتاب روشن
تعداد صفحات: 106

12,000 تومــان