حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مذاکره با اشیا

گروه مولفان | رحمان شریف زاده
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 395

35,000 تومــان

جامعه شناسی پس از پست مدرنیسم

گروه مولفان | دیوید اوئن| محمد رضا زمردی
ناشر: ماهریس
تعداد صفحات: 414

40,000 تومــان

روش های جامعه شناسی

گروه مولفان | رمون بودون| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 112

10,000 تومــان

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

گروه مولفان | مهرداد نوابخش
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 260

32,000 تومــان

روش تحقیق در علوم اجتماعی

گروه مولفان | رمون کیوی| لوک وان کامپنهود| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: توتیا
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

جامعه شناسی مردم مدار

گروه مولفان | بهرنگ صدیقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 431

27,000 تومــان

هابرماس، باختین، بوردیو

گروه مولفان | نیک کراسلی| جان مایکل رابرتس| محمود مقدس
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 304

17,500 تومــان

کندوکاوها و پنداشته ها

گروه مولفان | فرامرز رفیع پور
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 430

25,000 تومــان

کشاکش آرا در جامعه شناسی

گروه مولفان | استیون سیدمن| هادی جلیلی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 376

24,000 تومــان

پیر بوردیو

گروه مولفان | پاتریک شامپانی| ناهید موید حکمت
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 74

7,000 تومــان

جامعه شناسی زنان

گروه مولفان | پاملا ابوت| کلر والاس| منیژه نجم عراقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 371

32,000 تومــان

پالایش اجتماعی معرفت

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: علم
تعداد صفحات: 250

17,500 تومــان