حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

برادران کارامازوف -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| اسماعیل قهرمانی پور
ناشر: سمیر
تعداد صفحات: 1040

60,000تومــان

بیچارگان

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| محمد مجدی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 202

14,000 تومــان

جنگ و صلح

گروه مولفان | لی یف نیکالایویچ تولستوی| شهلا انسانی
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 1087

70,000تومــان

ابله

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مرتضی مشفق همدانی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 288

32,500 تومــان

رنج کشیدگان و خوارشدگان

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| محسن کرمی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 480

23,000 تومــان

شب های روشن

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| مستیسلاف والریانوویچ دابوژینسکی| سروش حبیبی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 132

15,000تومــان

همیشه شوهر

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| علی اصغر خبره زاده
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 262

17,000تومــان

قمارباز

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| جلال آل احمد
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 237

17,000تومــان

شیاطین

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| سروش حبیبی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 1019

40,000 تومــان

قمار باز

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| سروش حبیبی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 215

18,500تومــان

خاک بکر

گروه مولفان | ایوان سرگی یویچ تورگنیف| عبدالرحمان رزندی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 466

15,000 تومــان

برادران کارامازوف -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | فئودور میخائیلوویچ داستایوسکی| صالح حسینی
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 1106

75,000 تومــان