حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران

گروه مولفان | حسین عبداللهی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 318

35,000 تومــان

اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن

گروه مولفان | محمد مهدی بهکیش
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 408

27,000 تومــان

فرآیند جهانی شدن

گروه مولفان | محمد باقر نوبخت| حامد محمدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
تعداد صفحات: 216

3,700 تومــان

جهانی سازی و نظام های آموزشی با تاکید بر کشور ایران

گروه مولفان | یدالله مهر علی زاده
ناشر: رسش
تعداد صفحات: 320

3,400 تومــان

  • 1