حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

در دام داعش

گروه مولفان | پیر-ژان لوئیزار| ویدا سامعی
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 152

12,000 تومــان

مدیریت توحش

گروه مولفان | ابوبکر ناجی| آزاده گریوانی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 291

26,000تومــان

تولد اهریمن

گروه مولفان | عبدالباری عطوان| فاروق نجم الدین
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 327

20,000تومــان

پرچم های سیاه

گروه مولفان | جابی واریک| احمد عزتی پرور
ناشر: ملورین
تعداد صفحات: 303

17,000تومــان

داعش

گروه مولفان | مایکل وایس| حسن حسن| علی پیرحیاتی| ثریا احمدی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 304

25,000تومــان

تروریست ها چه می خواهند؟

گروه مولفان | لوئیز ریچاردسون| خدیجه حیدری| عسگر قهرمانپور
ناشر: دیلماج
تعداد صفحات: 386

25,000تومــان

ده روز با داعش

گروه مولفان | یورگن تودنهوفر| علی عبداللهی| زهرا معین الدینی
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: 336

23,000تومــان

خوارج و داعش

گروه مولفان | علی اصغر خندان
ناشر: بنیاد علمی و فرهنگی علامه مرتضی مطهری
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

گفتمان داعش

گروه مولفان | مهدی قاسمی ورجانی
ناشر: ستوس
تعداد صفحات: 244

20,000تومــان

تحلیل روان شناختی پدیده داعش با تاکید بر روان شناسی سیاسی

گروه مولفان | سعید عبدالملکی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 225

17,500تومــان

داعش

گروه مولفان | بختیار علی| سردار محمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 186

16,500تومــان

نگاهی از درون به داعش

گروه مولفان | یورگن تودنهوفر| رحمان افشاری
ناشر: مهراندیش
تعداد صفحات: 352

25,000 تومــان