حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مارکس و ویتگنشتاین

گروه مولفان | شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 368

24,000تومــان

پرسش هایی از مارکس

گروه مولفان | تری ایگلتون| رحمان بوذری| صالح نجفی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

مارکسیسم و فلسفه

گروه مولفان | الکس کالینیکوس| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 356

26,000تومــان

کارل مارکس

گروه مولفان | شهناز مسمی پرست
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 520

31,000تومــان

کارل مارکس

گروه مولفان | جاناتان اسپربر| احمد تدین| شهین احمدی| محمود صدری
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 632

40,000تومــان

درک مارکس از بدیل سرمایه داری

گروه مولفان | پیتر هیودیس| حسن مرتضوی| فریدا آفاری
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 319

32,500تومــان

واژه نامه ی فلسفی مارکس

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 216

13,900 تومــان

اتحادیه های کارگری

گروه مولفان | کارل مارکس| فریدریش انگلس| کنت لپیدس| محسن حکیمی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 394

26,800 تومــان

آشنایی با مارکس

گروه مولفان | کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 72

4,600 تومــان

مارکس چه می گوید؟

گروه مولفان | ارنست فیشر| فرانتس مارک| فیروز جاوید| جان بلامی فاستر
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 254

17,000 تومــان

مارکس متاخر و راه روسی

گروه مولفان | تئودور شانین| حسن مرتضوی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 393

37,000تومــان

چگونه مارکس بخوانیم

گروه مولفان | پیتر آزبرن| امیرهوشنگ افتخاری راد
ناشر: رخ داد نو
تعداد صفحات: 160

30,000 تومــان