حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ اندیشه سیاسی در ایران

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 420

40,000 تومــان

تاملی درباره ایران -جلد 1

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 630

50,000 تومــان

تاملی درباره ایران -جلد 2

گروه مولفان | سید جواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 696

60,000تومــان

درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی

گروه مولفان | آلکسی کالینیکوس| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 621

40,000 تومــان

نظریه های نوین جامعه شناختی

گروه مولفان | جاناتان اچ. ترنر| علی اصغر مقدس| مریم سروش
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 944

57,000 تومــان

بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 440

30,000 تومــان

جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه

گروه مولفان | حسین ابوالحسن تنهایی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

نظریه های متاخر جامعه شناسی

گروه مولفان | حمیدرضا جلایی پور| جمال محمدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 520

28,000تومــان

اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی

گروه مولفان | پیتر کیویستو| منوچهر صبوری کاشانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 246

17,000تومــان

تاریخ اندیشه های جامعه شناسی -جلد 1

گروه مولفان | میشل لالمان| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 386

24,000تومــان

تاریخ اندیشه های جامعه شناسی -جلد 2

گروه مولفان | میشل لالمان| عبدالحسین نیک گهر
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 380

24,000 تومــان

مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن

گروه مولفان | جورج ریتزر| شهناز مسمی پرست
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 564

35,000 تومــان