حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بدن در ذهن

گروه مولفان | مارک جانسون| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 338

25,000تومــان

عقل به روایت کانت

گروه مولفان | گرت ویلیامز| داود میرزایی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 96

6,000تومــان

صدای عقل

گروه مولفان | محمدعلی نویدی
ناشر: دایره دانش
تعداد صفحات: 364

22,500تومــان

قلمرو تازه علوم شناختی

گروه مولفان | جورج لاکوف| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 985

65,000 تومــان

نقد عقل محض

گروه مولفان | پل گایر| آلن دبلیو وود| بهروز نظری| محمد مهدی اردبیلی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 768

65,000تومــان

نقد عقل اجتماعی

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

خسوف خرد

گروه مولفان | ماکس هورکهایمر| محمود اکسیری فرد
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 211

13,500تومــان

نقادی نقد عقل محض

گروه مولفان | مهدی محمدی اصل| محمد مهدی اردبیلی| فردریش ویلهلم نیچه| ایمانوئل کانت
ناشر: بیدگل
تعداد صفحات: 212

13,000تومــان

تحلیل انتقادی نظریه عقول در حکمت متعالیه

گروه مولفان | مریم سالم
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 221

11,000تومــان

1100 نکته در مورد عقل

گروه مولفان | مهدی سجادیه
ناشر: موسسه انتشاراتی نقش نگین
تعداد صفحات: 344

11,500 تومــان

شرحی بر نقد خرد ناب و روند پیدایش آن

گروه مولفان | پل گایر| آلن دبلیو وود| کسرا حاتم پوری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 168

8,000تومــان

معنی شناسی عقل در قرآن کریم

گروه مولفان | سعید کرمانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 128

3,000 تومــان