حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مسائل کلیدی کتابخانه های دیجیتالی ارزیابی و یکپارچگی

گروه مولفان | رائو شن| ادوارد آلن فاکس| مارکوس آندره گونکالوس| مجید نبوی| مهدی علیپور حافظی| بهروز رسولی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 156

11,000 تومــان

کتابخانه های دیجیتالی

گروه مولفان | یعقوب نوروزی
ناشر: دانشگاه قم
تعداد صفحات: 168

6,000 تومــان

کتابخانه های دیجیتال

گروه مولفان | مارک دال| کایل بنرجی| مایکل اسپالتی| مهدی علیپور حافظی| یعقوب نوروزی| حمیدرضا رادفر
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

کتابخانه های دیجیتال

گروه مولفان | مهدی علیپور حافظی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,600تومــان

شناخت و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی

گروه مولفان | داود محمدی فرد
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 114

2,200 تومــان

  • 1