حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور

گروه مولفان | مجتبی طهمورث پور| عبدالمنصور طهماسبی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 224

5,800 تومــان

تغذیه و جیره نویسی دام و طیور

گروه مولفان | محمدعلی نوروزیان
ناشر: نوربخش
تعداد صفحات: 232

14,000 تومــان

تغذیه دام

گروه مولفان | مانفرد کیرش گسنر| سیاوش دهقانیان| حسن نصیری مقدم
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 732

18,000 تومــان

گیاهان دارویی در تغذیه حیوانات

گروه مولفان | توبیاس اشتاینر| ابوالقاسم گلیان| عبدالله اکبریان| حسن صالح
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 216

3,000 تومــان

ارزیابی جامع خوراک های دام و طیور

گروه مولفان | محمدحسن فتحی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 240

9,000 تومــان

چربی در تغذیه دام

گروه مولفان | نورمحمد تربتی نژاد| فرید مسلمی پور
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 338

6,000 تومــان

مبانی علمی و عملی تغذیه دام و طیور

گروه مولفان | رضا دیباور
ناشر: پریور
تعداد صفحات: 180

5,000 تومــان

تغذیه سیلاژ در نشخوار کنندگان

گروه مولفان | پژمان عطریان
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 200

9,000 تومــان

خوراک های دام و طیور

گروه مولفان | نیما مساوات
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 196

4,000 تومــان

استفاده از باقیمانده های زراعی فیبری در تغذیه نشخوارکنندگان

گروه مولفان | امید دیانی| الهام محبی| محمدمهدی شریفی حسینی
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان
تعداد صفحات: 180

6,000 تومــان

دانستنی های کاربردی در تغذیه دام و طیور

گروه مولفان | رضا دیباور
ناشر: پریور
تعداد صفحات: 184

5,000 تومــان

پروبیوتیکها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور

گروه مولفان | روی فولر| نادر افشار مازندران| ابوالفضل رجب| محمدمهدی کیایی
ناشر: نوربخش
تعداد صفحات: 360

15,000 تومــان

  • 1