حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زنجیره ارزش: مفاهیم، تحلیل و کاربرد در توسعه و سیاست گذاری

گروه مولفان | علیرضا فرمهینی فراهانی| آزاده هادی زاده اصفهانی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 284

24,000تومــان

توسعه گردشگری و محیط زیست

گروه مولفان | ریچارد شارپلی| علی پورقیومی| یاسر رمضان نژاد
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 320

17,500 تومــان

قدرت نوآوری اجتماعی

گروه مولفان | استیون گلداسمیت| گی گی جورجز| تیم گلین برک| علی اصغر سعدآبادی| حسین افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 356

17,500 تومــان

مدیریت پایدار منابع انسانی -جلد 1

گروه مولفان | اینا انرت| وس هاری| کلاوس یوت. تسینک| حامد دهقانان| علی محمدی نسب| الهه مهدی زاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 351

20,000 تومــان

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

گروه مولفان | شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

جامعه پایدار

گروه مولفان | فتانه حاجیلو| بهجت یزدخواستی
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 148

10,000تومــان

استراتژی اقیانوس پر از ماهی

گروه مولفان | نادیا ژکسمبایوا| احمد روستا| بیان اله رمضانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 164

12,000 تومــان

صلح، امنیت و توسعه

گروه مولفان | سید احمد موثقی گیلانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 292

15,000 تومــان

توسعه گردشگری روستایی

گروه مولفان | محمد رضا رضوانی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 398

20,000 تومــان

شهرها و طراحی

گروه مولفان | پل ال ناکس| علی اصغر عیسی لو| بهزاد شاهمرادی
ناشر: اندیشه و فرهنگ جاویدان
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

درآمدی بر ساختارهای نهادی و فرآیند توسعه

گروه مولفان | محمد ندیری| مهدی پندار
ناشر: آماره
تعداد صفحات: 226

12,000 تومــان

حکمروایی روستایی

گروه مولفان | جلال عظیمی آملی| عبدالرضا رکن الدین افتخاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000تومــان