حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت پایدار منابع انسانی -جلد 1

گروه مولفان | اینا انرت| وس هاری| کلاوس یوت. تسینک| حامد دهقانان| علی محمدی نسب| الهه مهدی زاده
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 351

20,000 تومــان

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

گروه مولفان | شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

شهرها و طراحی

گروه مولفان | پل ال ناکس| علی اصغر عیسی لو| بهزاد شاهمرادی
ناشر: اندیشه و فرهنگ جاویدان
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

درآمدی بر ساختارهای نهادی و فرآیند توسعه

گروه مولفان | محمد ندیری| مهدی پندار
ناشر: آماره
تعداد صفحات: 226

15,000 تومــان

مکان پایدار

گروه مولفان | کریستین فیلیپس| حمیدرضا عظمتی| محمد باقری
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 268

15,000 تومــان

توسعه پایدار

گروه مولفان | شمس السادات زاهدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 225

6,500تومــان

توسعه و نابرابری

گروه مولفان | محمد جواد زاهدی مازندرانی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 368

12,000 تومــان

مطالعات توسعه و مولفه منابع

گروه مولفان | عبدالرسول دیوسالار| ناصر فکوهی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 384

21,000تومــان

شهرها و طراحی

گروه مولفان | پل ال ناکس| اصغر نظریان
ناشر: اندیشه سفید
تعداد صفحات: 221

12,000 تومــان

شاخص های توسعه پایدار

گروه مولفان | کریم نادری مهدیی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

نوآوری های برنامه درسی در آموزش عالی کشاورزی

گروه مولفان | رضا موحدی
ناشر: سپهر دانش
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

شهر و اقتصاد شهری

گروه مولفان | عبدالله پورآقایی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 236

8,000 تومــان