حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تصویر یک زن

گروه مولفان | هنری جیمز| مجید مسعودی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 728

35,000 تومــان

قلمرو وحشت

گروه مولفان | امبروز بیرس| پرویز همتیان بروجنی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 177

16,000 تومــان

امبرسونهای باشکوه

گروه مولفان | بوث تارکینگتن| ناهید قادری
ناشر: متیس
تعداد صفحات: 396

29,000 تومــان

زنان کوچک

گروه مولفان | لوئیزا می آلکوت| شایسته ابراهیمی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 128

11,000 تومــان

کلبه عمو تام

گروه مولفان | هریت بیچر استو| حشمت الله صمدی
ناشر: نگارستان کتاب
تعداد صفحات: 567

40,000 تومــان

تام سایر

گروه مولفان | مارک تواین| شایسته ابراهیمی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 64

6,000 تومــان

کلبه ی عمو تام

گروه مولفان | هریت بیچر استو| شایسته ابراهیمی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 144

12,000 تومــان

یک بهار بیشتر

گروه مولفان | رابرت ناتان| سودابه جامع
ناشر: هاشمی
تعداد صفحات: 167

10,000 تومــان

هاکلبری فین

گروه مولفان | مارک تواین| داریوش شاهین| سوسن (شاهین) اردکانی
ناشر: نظاره
تعداد صفحات: 412

25,000 تومــان

گرگ دریا

گروه مولفان | جک لندن| فریدون حاجتی
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 148

12,000 تومــان

کلبه عمو توم

گروه مولفان | هریت بیچر استو| محمد علی خلیلی
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 192

12,500 تومــان

بن هور

گروه مولفان | لوئیس والاس| ناهید سلطانی
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 112

9,000 تومــان