حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایدئولوژی، اخلاق، سیاست

گروه مولفان | پل ریکور| مجید اخگر
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 227

18,000تومــان

هرمنوتیک طبیعت گرایانه

گروه مولفان | شروزوستوموس مانتساوینوس| علیرضا حسن پور| رقیه مرادی
ناشر: نقش و نگار
تعداد صفحات: 281

20,000تومــان

مقدمه بر علوم انسانی

گروه مولفان | ویلهلم دیلتای| منوچهر صانعی دره بیدی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 752

48,000تومــان

ساختار و تاویل متن

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 810

56,500 تومــان

تاریخمندی فهم در هرمنوتیک گادامر

گروه مولفان | امداد توران| هانس-گئورگ گادامر
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 186

12,000تومــان

هرمنوتیک

گروه مولفان | بیورن ت رامبری| کریستین یسدال| مهدی محمدی| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 72

5,000 تومــان

ساختار و هرمنوتیک

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 135

8,200تومــان

پدیدارشناسی هرمنوتیک مکان

گروه مولفان | مائده انصاری
ناشر: پرسش
تعداد صفحات: 192

14,000 تومــان

هرمنوتیک عکس به مثابه متن

گروه مولفان | محمد حسن پور
ناشر: ترانه
تعداد صفحات: 244

12,000تومــان

هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی

گروه مولفان | مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 248

11,000تومــان

هرمنوتیک

گروه مولفان | ژان گروندن| محمد رضا ابوالقاسمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 136

10,000تومــان

آفرینش و آزادی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 360

18,500تومــان