حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ و آگاهی طبقاتی

گروه مولفان | جورج لوکاچ| محمدجعفر پوینده
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 616

55,000تومــان

بازار آری، کاپیتالیسم نه

گروه مولفان | گری چارتیه| چارلز دبلیو. جانسون| مهرداد ملایی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 544

40,000تومــان

دکترین شوک

گروه مولفان | نائومی کلاین| خلیل شهابی| میرمحمود نبوی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 734

45,000تومــان

جهان می پذیرد یا نه: منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی

گروه مولفان | ویلیام گریدر| سلامت رنجبر
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 809

57,000تومــان

پرسش هایی از مارکس

گروه مولفان | تری ایگلتون| رحمان بوذری| صالح نجفی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

محورهای اساسی در نظام های اقتصادی

گروه مولفان | یدالله دادگر
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 416

28,000تومــان

بقای سرمایه داری

گروه مولفان | هانری لوفور| آیدین ترکمه
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 185

13,000تومــان

افسانه های اقتصادی و حقیقت زندگی

گروه مولفان | عالم جان بابایف| نقی رضایی| محمدحسن جنانی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 156

9,000 تومــان

سوسیالیسم و سرمایه داری

گروه مولفان | هانس-هرمان هوپه| متین پدرام
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 272

20,000تومــان

اقتصاد سیاسی (شیوه تولید سرمایه داری)

گروه مولفان | فرج الله میزانی| عزیزالله علیزاده
ناشر: فردوس
تعداد صفحات: 456

36,000تومــان

اشرافیت، سلطنت، دموکراسی

گروه مولفان | هانس-هرمان هوپه| سلیمان عبدی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 72

80,000 تومــان

سرمایه داری و دموکراسی

گروه مولفان | احمد سیف
ناشر: مضمون
تعداد صفحات: 200

14,000تومــان