حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی -جلد 1

گروه مولفان | ویلیام گودیکانست| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 430

24,000 تومــان

نظریه پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی -جلد 2

گروه مولفان | ویلیام گودیکانست| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 432

24,000 تومــان

مقدمه ای بر تجربه فرهنگ عمیق

گروه مولفان | جوزف شولس| عبدالعزیز تاتار
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 179

10,000 تومــان

یادگیری زندگی با هم

گروه مولفان | خدیجه ابوالمعالی حسینی| امیرمسعود رستمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 332

32,500 تومــان

رفتار مصرف کننده بین المللی

گروه مولفان | ای. جوشکون شاملی| نیما شجاعی| کامبیز حیدرزاده
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 300

22,000 تومــان

سرندیپیتی ها

گروه مولفان | اومبرتو اکو| سپیده شکری پوری| آرش حسن پور
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

هم افزایی فرهنگی

گروه مولفان | علیرضا مرادی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
تعداد صفحات: 172

11,000 تومــان

رفتار مصرف کننده بین المللی در قرن بیست و یکم

گروه مولفان | ای. سی ساملی| حسین نوروزی| پگاه عسکرپور| مهدی مهذبی
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 216

13,500 تومــان

مدیریت در پهنه فرهنگ ها

گروه مولفان | سوزان سی اشنایدر| ژان لوئی بارسو| محمد اعرابی| داود ایزدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
تعداد صفحات: 496

26,000 تومــان

رفتار جهانگردی

گروه مولفان | مهدی کروبی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 142

9,000 تومــان

روابط ایران و یونسکو

گروه مولفان | مهشید لطیفی نیا
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

هوش فرهنگی

گروه مولفان | دیوید کلینتون توماس| کر اینکسن| ناصر میرسپاسی| احمد ودادی| اعظم دشتی
ناشر: میر
تعداد صفحات: None

7,700 تومــان