حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تام سایر در سرزمین بیگانه

گروه مولفان | مارک تواین| ثریا قیصری
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 104

7,500 تومــان

تام سایر کارآگاه

گروه مولفان | مارک تواین| ثریا قیصری
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 72

7,500 تومــان

کله پوک

گروه مولفان | مارک تواین| فریده تیموری
ناشر: دبیر
تعداد صفحات: 162

12,500 تومــان

تصویر یک زن

گروه مولفان | هنری جیمز| مجید مسعودی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 772

25,000 تومــان

زنان کوچک

گروه مولفان | لوئیزا می آلکوت| پروین ادیب
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 240

13,500 تومــان

تصویر یک زن

گروه مولفان | هنری جیمز| مجید مسعودی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

تام سایر

گروه مولفان | مارک تواین| آرمین هدایتی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 232

19,000 تومــان

زنان کوچک

گروه مولفان | لوئیزا می آلکوت| کیوان عبیدی آشتیانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 496

38,000 تومــان

شاهزاده و گدا

گروه مولفان | مارک تواین| محسن سلیمانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 144

13,000 تومــان

هاکلبری فین

گروه مولفان | مارک تواین| محسن سلیمانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 280

16,000 تومــان

بیگانه ای در دهکده

گروه مولفان | مارک تواین| نجف دریابندری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 159

6,000 تومــان

تام سایر

گروه مولفان | مارک تواین| محسن سلیمانی
ناشر: افق
تعداد صفحات: 360

21,000 تومــان