حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکانیک

گروه مولفان | آنتونی جیمز مریل اسپنسر| حیات اله سرلک
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 208

16,000 تومــان

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسین

گروه مولفان | جورج تامس میس| جورج میس| عباس راستگو| محمد مهدی هیهات
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 426

25,000 تومــان

حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته و کاربردهای

گروه مولفان | اکبر اقبالی دویج| جونوتهولا ناراسیمها ردی
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 202

13,000 تومــان

تشریح مسائل مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | دبلیو. مایکل لای| دیوید روبین| ارهارد کرمپل| امین جودت| محمد نامداریان| رضا ساکی زاده
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 303

20,000 تومــان

مبانی مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | دبلیو. مایکل لای| دیوید روبین| ارهارد کرمپل| سعید رفیعی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 624

44,000 تومــان

مکانیک محیط پیوسته

گروه مولفان | آر. سی باترا| داود طغرایی| احمدرضا عظیمیان| علی افتخاری
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 378

20,000 تومــان

مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان

گروه مولفان | جورج تامس میس| جورج میس| ابو بوسا لوئیس| رونالد ای اسملسر| ابو بوسا لوئیس| ولی الله باقریان| یونس سروری میر عزیزی| اسماعیل بهشتی| رضا تیکنی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 512

20,000 تومــان

مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی| سیدمجید پورحسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 377

18,000 تومــان

مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش

گروه مولفان | جونوتهولا ناراسیمها ردی| عباس راستگو| میثم ربیعی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 492

24,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان

گروه مولفان | عباس راستگو
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 256

10,000 تومــان

راهنمای حل مسائل مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته با کاربردهایش

گروه مولفان | عباس راستگو| میثم ربیعی| جونوتهولا ناراسیمها ردی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 311

15,000 تومــان

مکانیک محیطهای پیوسته

گروه مولفان | محمد رحیمیان| مرتضی اسکندری قادی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 371

18,000 تومــان