حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بررسی های جدید امنیت

گروه مولفان | ج. پیتر برجس| علیرضا طیب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 502

42,000 تومــان

نظم جهانی

گروه مولفان | هنری کیسینجر| محمدتقی حسینی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 457

25,000تومــان

نظم های منطقه ای

گروه مولفان | دیوید لیک| پاتریک مورگان| سید جلال دهقانی فیروزآبادی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 476

24,000 تومــان

انتخاب: سلطه یا رهبری

گروه مولفان | زبیگنیو برژینسکی| امیر حسین نوروزی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 304

26,000تومــان

دولت های فرومانده

گروه مولفان | نوآم چامسکی| اکرم پدرام نیا
ناشر: افق
تعداد صفحات: 576

22,000 تومــان

فروپاشی کشورها

گروه مولفان | رابرت کوپر| حمید کریم نیا
ناشر: نگاه معاصر
تعداد صفحات: 204

11,000 تومــان

چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت

گروه مولفان | باری بوزان| اوله و یور| یاپ د ویلده| علیرضا طیب
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 368

20,000 تومــان

سازمان های منطقه ای و مدیریت امنیت

گروه مولفان | امیل جوزف کرشنر| روبرتو دومینگث| مجید عباسی
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران
تعداد صفحات: None

18,500 تومــان

درآمدی بر بررسی های امنیت

گروه مولفان | پل ویلیامز| علیرضا طیب
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 791

32,000 تومــان

امنیت و روابط بین الملل

گروه مولفان | ادوارد ا. کولویی| نادر پورآخوندی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 430

9,000 تومــان

گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و تحول امنیت

گروه مولفان | مرتضی نورمحمدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 240

7,000تومــان

راهبردهای امنیتی و نظم جهانی آمریکایی

گروه مولفان | برث هنسن| آندرس ویول| پیتر تافت| امیر نیاکوئی| احمد جانسیز| سید محمد کاظم سجاد پور
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 232

5,500 تومــان