حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی

گروه مولفان | آنتونی بلازویچ| حیدر صادقی| علی فتاحی| میترا عالمی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 256

22,900 تومــان

رفتار حرکتی

گروه مولفان | جفری سی. آیوز| زهرا سلمان
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 392

27,500 تومــان

مبانی آناتومی و حرکت

گروه مولفان | کارلا هینکل| ولی الله دبیدی روشن
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

27,000 تومــان

اصول حرکت شناسی ساختاری

گروه مولفان | کلیم دبلیو تامپسون| آر. تی فلوید| ولی الله دبیدی روشن
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

32,000 تومــان

کنترل حرکت در انسان

گروه مولفان | فرزاد توحیدخواه| یگانه محمد علی مرغی| نسیم لحیم گرزاده
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 510

27,000 تومــان

بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی

گروه مولفان | دان مک لارن| جیمز مورتون| عباسعلی گائینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

آناتومی حرکتی

گروه مولفان | ویلیام چارلز وایتینگ| استوارت راگ| رحمن سوری| آذر علیپور
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 256

17,500 تومــان

اساس بیومکانیک حرکت انسان

گروه مولفان | جوزف همیل| کتلین ناتزن| ولی الله دبیدی روشن| سیروس چوبینه| حمید محبی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

21,500 تومــان

مبانی عصبی حرکت انسان

گروه مولفان | پونه مختاری| علی طیبی میبدی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 250

22,500 تومــان

مقدمات بیومکانیک ورزشی

گروه مولفان | حیدر صادقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

گروه مولفان | دان مک لارن| جیمز مورتون| فرهاد دریانوش
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 328

20,000 تومــان

حرکت شناسی

گروه مولفان | آر. تی فلوید| رحمن سوری| آذر علیپور
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 418

35,900 تومــان