حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ادغام در حقوق رقابت

گروه مولفان | محمد نیک بین
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 247

18,000تومــان

حقوق تطبیقی

گروه مولفان | عبدالحسین شیروی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

مباحثی در اقتصاد خرد

گروه مولفان | حسین طاهر خانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

فقه و حقوق تطبیقی

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

28,000تومــان

بار اثبات در امور کیفری

گروه مولفان | منصور رحمدل
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,500تومــان

حقوق مدنی تطبیقی

گروه مولفان | عباس کریمی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

شبیه سازی در دیدگاه های دینی و اندیشه های حقوقی

گروه مولفان | محدثه معینی فر| فائزه عظیم زاده اردبیلی| اکرم جودی نعمتی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

18,000 تومــان

مطالعه تطبیقی حقوق کارشناسی ایران و سایر کشورها

گروه مولفان | فاطمه بداغی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

12,000تومــان

رویه قضایی

گروه مولفان | سید جلال الدین مدنی
ناشر: پایدار
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات -جلد 1

گروه مولفان | علیرضا یزدانیان| حسین صفایی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 432

17,000تومــان

مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه

گروه مولفان | اسدالله امامی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 560

22,000تومــان

حق بر محیط زیست سالم

گروه مولفان | علی مشهدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 352

15,000تومــان