حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شبیه سازی در دیدگاه های دینی و اندیشه های حقوقی

گروه مولفان | محدثه معینی فر| فائزه عظیم زاده اردبیلی| اکرم جودی نعمتی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 448

18,000 تومــان

مطالعه تطبیقی حقوق کارشناسی ایران و سایر کشورها

گروه مولفان | فاطمه بداغی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 272

12,000تومــان

رویه قضایی

گروه مولفان | سید جلال الدین مدنی
ناشر: پایدار
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

مطالعات تطبیقی در حقوق تعهدات -جلد 1

گروه مولفان | علیرضا یزدانیان| حسین صفایی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 432

17,000تومــان

مطالعه تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه

گروه مولفان | اسدالله امامی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 560

22,000تومــان

حق بر محیط زیست سالم

گروه مولفان | علی مشهدی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 352

15,000تومــان

آیین دادرسی در دادگاه های خانواده

گروه مولفان | فاطمه بداغی| حسین صفایی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

10,000تومــان

حقوق اساسی تطبیقی

گروه مولفان | عباسعلی عمید زنجانی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 592

24,000تومــان

حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا

گروه مولفان | مهدی رشوندبوکانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 430

7,500 تومــان

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 240

8,500 تومــان

اعاده دادرسی

گروه مولفان | علی عباس حیاتی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

5,500تومــان

دعوای تصرف عدوانی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

گروه مولفان | حامد هادی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 420

8,500 تومــان