حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ارتباطات بین الملل

گروه مولفان | محمد مقدم فر
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 168

12,500 تومــان

درآمدی بر دیپلماسی رسانه ای ایران

گروه مولفان | علی اکبر رزمجو| افسانه خسروی| علی عنایتی شبکلایی
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 367

20,000 تومــان

حقوق بین الملل ارتباطات

گروه مولفان | میثم آرایی درونکلا
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

ژئوپولیتیک اطلاعات

گروه مولفان | آنتونی اسمیت| فریدون شیروانی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 208

10,000تومــان

حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات

گروه مولفان | رحمان سعیدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 240

8,500 تومــان

مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده بر اساس هر درس Interchange intro

گروه مولفان | حسن نجفی| جک کرافت ریچاردز
ناشر: شرکت آریانا داده اندیشه
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

مرزهای نو در ارتباطات بین الملل

گروه مولفان | مهدی سمتی| حسن بشیر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 584

14,500 تومــان

نظم نوین جهانی و جغرافیای سیاسی اطلاعات

گروه مولفان | کریستوفر سید| حیدر مختاری| حسین مرادی مقدم| رحمت الله فتاحی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 84

1,500تومــان

جغرافیای سیاسی اطلاعات

گروه مولفان | حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 286

8,000تومــان

ارتباطات جمعی و روابط بین الملل

گروه مولفان | علی اصغر کیا
ناشر: آن
تعداد صفحات: 118

1,000 تومــان

  • 1