حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نام ناپذیر

گروه مولفان | ساموئل بکت| سهیل سمی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 222

18,000 تومــان

زمانی که یک اثر هنری بودم

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| فرامرز ویسی| آسیه حیدری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 240

35,000 تومــان

بیگانه

گروه مولفان | آلبر کامو| خشایار دیهیمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 128

11,000 تومــان

انجیل های من

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| قاسم صنعوی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 140

15,000 تومــان

طاعون

گروه مولفان | آلبر کامو| رضا سیدحسینی
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 341

21,000 تومــان

مرگ در پاریس

گروه مولفان | ژرژ سیمنون| ابراهیم صدقیانی
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

مرگ آرام

گروه مولفان | سیمون دو بووار| مجید امین موید
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 96

7,000 تومــان

ماه عسل

گروه مولفان | پاتریک مودیانو| حسین سلیمانی نژاد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 126

9,500 تومــان

دیروز

گروه مولفان | آگوتا کریستف| اصغر نوری
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 123

12,500 تومــان

طاعون

گروه مولفان | آلبر کامو| پرویز شهدی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 344

20,000 تومــان

پیک جنوب

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| پرویز شهدی
ناشر: مجید
تعداد صفحات: 143

11,000 تومــان

زهر عشق

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| سعیده بوغیری
ناشر: شرکت نشر البرز
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان