حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریشه های آسمان

گروه مولفان | رومن گاری| سیلویا بجانیان
ناشر: نیماژ
تعداد صفحات: 592

36,000 تومــان

شازده کوچولو

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| زهرا تیرانی
ناشر: آموت
تعداد صفحات: 104

7,500 تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| محمد رضا پارسایار
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

32,000 تومــان

پرنس پابرهنه و داستان های دیگر

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| سعیده بوغیری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 152

17,000 تومــان

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| فهیمه موسوی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 88

14,000 تومــان

گریز دلپذیر

گروه مولفان | آنا گاوالدا| الهام دارچینیان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 148

12,000 تومــان

منگی

گروه مولفان | ژوئل اگلوف| اصغر نوری
ناشر: افق
تعداد صفحات: 112

11,000 تومــان

من او را دوست داشتم

گروه مولفان | آنا گاوالدا| الهام دارچینیان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 176

14,000 تومــان

علف شبانه

گروه مولفان | پاتریک مودیانو| شبنم درویش
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 128

9,500 تومــان

شازده کوچولو

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| محمد قاضی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| امیرجلال الدین اعلم
ناشر: نیلوفر
تعداد صفحات: 310

22,500 تومــان

بیگانه

گروه مولفان | آلبر کامو| لیلی گلستان
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 176

16,900 تومــان