حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سن عقل

گروه مولفان | ژان پل سارتر| حسین سلیمانی نژاد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 375

30,000تومــان

شازده کوچولو

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| مریم صبوری
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: 192

18,000تومــان

زمان رازداری

گروه مولفان | سیمون دو بووار| شهلا حمزاوی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 96

8,000تومــان

دوستش داشتم

گروه مولفان | آنا گاوالدا| ناهید فروغان
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 176

9,000تومــان

من اگر شما بودم

گروه مولفان | ژولین گرین| داود نوابی
ناشر: نون
تعداد صفحات: 274

19,500تومــان

برای این لحظه متشکرم

گروه مولفان | والری تریرویله| ابوالفضل الله دادی
ناشر: به نگار
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

شب با من از تو حرف می زند

گروه مولفان | آلن بورن| اصغر نوری
ناشر: نیماژ
تعداد صفحات: 136

18,000 تومــان

جوانی

گروه مولفان | پاتریک مودیانو| حسین سلیمانی نژاد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 142

16,000 تومــان

ملکه ی سکوت

گروه مولفان | ماری نیمیه| سعیده بوغیری
ناشر: نکوراد
تعداد صفحات: 180

3,500 تومــان

ریشه های آسمان

گروه مولفان | رومن گاری| سیلویا بجانیان
ناشر: نیماژ
تعداد صفحات: 592

36,000تومــان

شازده کوچولو

گروه مولفان | آنتوان دو سنت اگزوپری| زهرا تیرانی
ناشر: آموت
تعداد صفحات: 104

7,500تومــان

تهوع

گروه مولفان | ژان پل سارتر| محمد رضا پارسایار
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 312

24,000تومــان