حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازخوانی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران

گروه مولفان | پرویز بابائی
ناشر: روزآمد
تعداد صفحات: 428

30,000 تومــان

کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران

گروه مولفان | عبد الله کوثری| استفانی کرونین
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 144

9,000 تومــان

بیگانه ای در کنار کوچک خان

گروه مولفان | یان کولارژ| رضا میرچی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 328

22,000 تومــان

جستاری پیرامون جنبش شیخ عبیدالله شمدینی

گروه مولفان | محمد کلهر
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 335

20,000 تومــان

کودتای لاهوتی

گروه مولفان | کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 152

7,000 تومــان

بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی

گروه مولفان | عبدالله متولی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: 166

7,500 تومــان

بلشویک ها و نهضت جنگل

گروه مولفان | مویسی آرونوویچ پرسیتس| حمید احمدی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 128

5,000 تومــان

ختم غائله سمیتکو

گروه مولفان | شرف الدین قهرمانی| میرهاشم محدث
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 160

7,000 تومــان

رئیس علی دلواری

گروه مولفان | سید قاسم یاحسینی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 208

7,000 تومــان

جریان شناسی سیاسی جنبش جنگل

گروه مولفان | عباس نعیمی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 406

12,000 تومــان

ایران رها از فقر و ظلم

گروه مولفان | شاپور رواسانی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: None

1,800 تومــان

نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران

گروه مولفان | خسرو شاکری| محمدحسین خسروپناه
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 384

9,000 تومــان