حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

این نقشه بزرگ چرا کوچک شد؟

گروه مولفان | علی اصغر سیدآبادی
ناشر: آفرینگان
تعداد صفحات: 96

4,500 تومــان

از کوروش کبیر تا داریوش کبیر

گروه مولفان | بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 96

7,500 تومــان

سقوط بابل

گروه مولفان | بهروز واثقی| محمد سیدباقری
ناشر: ابوعطا
تعداد صفحات: 24

7,000 تومــان

داریوش شاه بزرگ ایرانیان

گروه مولفان | زهره شیشه چی| علی اصغر طاهری| سید حسن امین
ناشر: داریوش
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

مدیریت جهانی هخامنشی

گروه مولفان | ابوالحسن نجف زاده اتابکی
ناشر: پازینه
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

زندگینامه کوروش بزرگ بر اساس معتبرترین آثار و اسناد تاریخی

گروه مولفان | بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 104

10,000 تومــان

امپراتوری کوروش کبیر

گروه مولفان | موسی نثری| محسن نیک بخت
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 676

45,000 تومــان

کوروش بزرگ ظهور امپراتوری هخامنشی

گروه مولفان | علیرضا سلیمان زاده| اسماعیل سنگاری
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 302

29,000 تومــان

کوروش کبیر

گروه مولفان | هرولد لمب| صادق رضازاده شفق
ناشر: آوای مهدیس
تعداد صفحات: 0

30,000 تومــان

کوروش کبیر

گروه مولفان | هرولد لمب| صادق رضازاده شفق
ناشر: دانشگاهیان
تعداد صفحات: 384

15,000 تومــان

کوروش کبیر

گروه مولفان | هرولد لمب| صادق رضازاده شفق
ناشر: راهیان سبز
تعداد صفحات: 0

12,000 تومــان

کوروش کبیر

گروه مولفان | هرولد لمب| صادق رضازاده شفق
ناشر: الهام
تعداد صفحات: 408

25,000 تومــان