حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | نوید بیزمارک| فاطمه انیسی| سعید سلطانعلی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 328

28,000 تومــان

مقدمه ای بر ترمودینامیک -جلد 2

گروه مولفان | نوید بیزمارک| فاطمه انیسی| سعید سلطانعلی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 404

35,000 تومــان

مقدمه ای بر ترمودینامیک -جلد 1

گروه مولفان | جوزف ماک اسمیت| هندریک ون نس| مایکل ابوت| سعید سلطانعلی| ساناز پورمند
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 464

40,000 تومــان

ترمودینامیک مهندسی شیمی -جلد 1

گروه مولفان | جوزف ماک اسمیت| هندریک ون نس| منصور کلباسی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 640

18,000 تومــان

انتقال جرم

گروه مولفان | رابرت اوالد تریبال| طاهره کاغذچی| مرتضی سهرابی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 707

32,000 تومــان

انتقال جرم

گروه مولفان | حسین بهمنیار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 664

30,000 تومــان

آشنایی با مهندسی شیمی و دستگاه های ثابت و دوار عملیات

گروه مولفان | فرهاد قدیانلو| محمد قنبرنژاد| رضا درستی
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

حل کامل مسائل مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی

گروه مولفان | منوچهر نیک آذر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 287

14,000 تومــان

آشنایی با مهندسی شیمی

گروه مولفان | حسین نوعی باغبان| محسن پاکیزه سرشت| محمدحسین واحدی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مشهد
تعداد صفحات: 264

8,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی

گروه مولفان | علی ناصر رنجبر| علیرضا محمدی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: دانش اترک
تعداد صفحات: 412

20,000 تومــان

تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مهندسی شیمی

گروه مولفان | جوزف ماک اسمیت| هندریک ون نس| حسن صنعتی| جوزف ماک اسمیت
ناشر: آشینا
تعداد صفحات: 352

16,500 تومــان

راهنمای حل مسائل انتقال جرم

گروه مولفان | مجید عبدوس| حسن علیخانی| یوسف فضلی| رابرت ایوالد تریبال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 230

11,500 تومــان