حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شبکه های خشم و امید

گروه مولفان | مانوئل کاستلز| مجتبی قلی پور
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 308

29,500 تومــان

چهار

گروه مولفان | اسکات گالووی| حسین گازر
ناشر: کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات: 242

28,000 تومــان

سوءتفاهم اینترنتی

گروه مولفان | جیمز کوران| ناتالی فنتون| دس فریدمن| سعید فرامرزیانی| پروانه فرامرزیانی
ناشر: سیمای شرق
تعداد صفحات: 112

9,000 تومــان

دهکده پرادعا

گروه مولفان | عاطفه بیدختی| احمدرضا نصیری
ناشر: پارس کتاب
تعداد صفحات: 138

12,000 تومــان

موج چهارم

گروه مولفان | افشین رزاقی
ناشر: چاپخش
تعداد صفحات: 326

12,000 تومــان

اینترنت و امنیت اجتماعی

گروه مولفان | سعید مجردی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 235

8,500 تومــان

بزه کار مجازی: بزه، انحراف و مقررات گذاری بر خط

گروه مولفان | متیو ویلیامز| امیرحسین جلالی فراهانی| محبوبه منفرد| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران

گروه مولفان | باقر ساروخانی| اسدالله بابایی فرد
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 351

14,500 تومــان

ارتباطات کامپیوتر-واسط

گروه مولفان | کریسپین تورلو| لورا بی لنگل| آلیس تامیک| سرو ناز تربتی
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 384

8,000 تومــان

تأثیر اینترنت بر هویت ملی

گروه مولفان | مجتبی عباسی قادی| مرتضی خلیلی کاشانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 248

4,200 تومــان

مذاکرات بی پرده

گروه مولفان | رابرت اسکوبل| شل ایزرائیل| آیدین جاهدی
ناشر: شرکت انتشاراتی پژواک اندیشه شهرآب
تعداد صفحات: 204

5,900 تومــان

درباره ی اینترنت

گروه مولفان | هیوبرت ال دریفوس| علی فارسی نژاد
ناشر: ساقی
تعداد صفحات: 136

1,250 تومــان

  • 1